مقدمه


کشور عزیزمان ایران در 50 سال گذشته به لحاظ افزایش سرعت تحولات فناوری در صنایع روشنایی و نیاز روز افزون به این صنعت در زمره واردکنندگان محصولات روشنایی قرار گرفته بود و نیاز به تکنولوژی روز بعنوان یک آمال ملی مطرح بود .

برادران فتحی (محمد، علی وحسن) در سال 1355 با انگیزه رفع نیاز کشور از واردات و بومی سازی چراغ های روشنایی فلوروسنت واحد تولیدی نورسازان را افتتاح نمودند . به دنبال آن در سال 1362 با ورود بر عرصه تولید چراغ های خیابانی و باغی و جاده ای شرکت صنایع روشنایی دنیای نورتوس خراسان راه اندازی شد .

مأموریت شرکت نورتوس تولید محصولات مرغوب و استانداردی است که پاسخگوی نیازهای داخلی و خارجی می باشد .

چشم انداز شرکت تبدیل شدن به شرکتی سرآمد در کشور تا سال 1401 است .

ارزش های سازمانی نورتوس عبارتند از : 1 – صداقت 2 – شایسته سالاری 3 – مسئولیت پذیری 4 – کار گروهی

اهداف کلان:1 -  ایجاد سازمانی چابک و یادگیرنده2  – افزایش سهم بازار 3 – اهداف کلان 4 – افزایش رضایتمندی ذی نفعان

این شرکت با تکیه بر پنجاه سال تجارب ارزنده مدیران خود در این صنعت و با بهره گیری از روشهای نو وتکنولوژی روز ، شعار سازمانی کهنه پیشه و نواندیشه را سرلوحه کار خویش قرار داده است.

 

 


درباره شرکت نور توس