پرس سرد

متن


افتتاح خط تولید پایه های لوله ای  9 و 12 متری روشنایی و برق به روش پرس سرد با تولید روزانه 180 عدد پایه در صنایع روشنایی دنیای نورتوس خراسان راه اندازی شد .

لذا بدینوسیله آمادگی خود را جهت انجام خدمات به همکاران گرامی اعلام می دارد .

با تشکر حسین فتحی